THANH HOA CONSULTING LÀ 1 TRONG 3 HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI CỦA THANH HOA GROUP CÙNG VỚI THANH HOA TRANING, THANH HOA RESEARCH.

...

THANH HOA CONSULTING

là hoạt động tư vấn phát triển tổng thể cho CHỦ DOANH NGHIỆP về "các giá trị vô hình của Doanh Nghiệp" bao gồm: cải tạo phong thủy doanh nghiệp, cải tạo phong thủy nhà ở của chủ doanh nghiệp, cố vấn phát triển sự nghiệp doanh chủ, cố vấn tâm linh, cố vấn giáo dục cho con các Doanh Chủ

NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO KHÔNG GIAN NHÀ Ở CHỦ DOANH NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO KHÔNG GIAN NHÀ Ở CHỦ DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Để thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của Doanh nghiệp, bản thân Chủ Doanh nghiệp cũng cần phải chú trọng cả việc cải tạo không gian nhà ở mang lại sinh vượng khí. Trong nhóm giải pháp này, Đội ngũ Thanh Hoa phối hợp với chủ Doanh nghiệp triển khai các hạng mục sau:

1. Khảo sát và đánh giá thực trạng hiện có ngôi nhà Chủ Doanh nghiệp đang ở

2. Sửa các lỗi về mặt kết cấu, kiến trúc, sai phạm trong phong thủy nhà ở

3. Phân công năng các khu vực trong nhà để đem lại chất lượng sống tốt nhất

4. Cung cấp giải pháp cải tạo năng lượng cho từng không gian nhà ở (công năng các phòng, hành lang đường đi lối lại, các không gian sinh hoạt chung, không gian tâm linh)

5. Thiết kế các hoạt động gia tăng sinh khí, thiết kế phong cách sống trong ngôi nhà