THANH HOA CONSULTING LÀ 1 TRONG 3 HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI CỦA THANH HOA GROUP CÙNG VỚI THANH HOA TRANING, THANH HOA RESEARCH.

...

THANH HOA CONSULTING

là hoạt động tư vấn phát triển tổng thể cho CHỦ DOANH NGHIỆP về "các giá trị vô hình của Doanh Nghiệp" bao gồm: cải tạo phong thủy doanh nghiệp, cải tạo phong thủy nhà ở của chủ doanh nghiệp, cố vấn phát triển sự nghiệp doanh chủ, cố vấn tâm linh, cố vấn giáo dục cho con các Doanh Chủ

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Đội ngũ Chuyên gia của Thanh Hoa sẽ cung cấp các giải pháp tư vấn toàn diện về định hướng phát triển sự nghiệp cho Chủ Doanh nghiêp theo các hạng mục sau:

1. Cung cấp bản đồ hợp tuổi (MAP PERSON)

2. Cung cấp bản đồ 12 mối quan hệ nhân duyên (MAP LIFE)

3. Cung cấp bản đồ thời vận (MAP TIME)

4. Cung cấp giải pháp khung chiến lược cuộc đời (MỆNH & VẬN)

5. Cung cấp giải pháp cân bằng tổng thể bánh xe cuộc đời

6. Cung cấp giải pháp cho các vấn đề cần được cải thiện hiện tại