THANH HOA CONSULTING LÀ 1 TRONG 3 HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI CỦA THANH HOA GROUP CÙNG VỚI THANH HOA TRANING, THANH HOA RESEARCH.

...

THANH HOA CONSULTING

là hoạt động tư vấn phát triển tổng thể cho CHỦ DOANH NGHIỆP về "các giá trị vô hình của Doanh Nghiệp" bao gồm: cải tạo phong thủy doanh nghiệp, cải tạo phong thủy nhà ở của chủ doanh nghiệp, cố vấn phát triển sự nghiệp doanh chủ, cố vấn tâm linh, cố vấn giáo dục cho con các Doanh Chủ

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN GIÁO DỤC CHO CON CÁI CHỦ DOANH NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN GIÁO DỤC CHO CON CÁI CHỦ DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Đội ngũ Thanh Hoa đóng vai trò là người cố vấn, định hướng giáo dục cho con em chủ Doanh nghiệp. triển khai cùng chủ Doanh nghiệp các hạng mục sau:

1. Phân tích sở trường sở đoản, năng khiếu tiềm ẩn để định hướng phát triển nghề nghiệp.

2. Phân tích nhân cách bản tính tốt xấu để định hướng phát triển giáo dục

3. Phân tích về các mối quan hệ đời sống, bánh xe cuộc đời để có giải pháp phát triển cân bằng tổng thể

Từ đó cung cấp các giải pháp giáo dục, đào tạo bồi dưỡng và tạo môi trường lành mạnh cho con cái chủ Doanh nghiệp

ĐIỀU ĐẶC BIỆT, ĐÍCH THÂN CHỦ NHIỆM THANH HOA SẼ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC XEM NGÀY - GIỜ SINH CHO NHỮNG ĐỨA TRẺ CHÀO ĐỜI TƯƠNG LAI:

1. Gia chủ cung cấp thông tin hoàn cảnh gia đình theo mẫu

2. Chủ nhiệm sẽ trực tiếp nhận thông tin, phân tích và gửi chỉ dẫn cho từng gia chủ

3. Sau 1 tháng (khoảng 30 ngày), chủ nhiệm trả kết quả trực tiếp