THANH HOA CONSULTING LÀ 1 TRONG 3 HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI CỦA THANH HOA GROUP CÙNG VỚI THANH HOA TRANING, THANH HOA RESEARCH.

...

THANH HOA CONSULTING

là hoạt động tư vấn phát triển tổng thể cho CHỦ DOANH NGHIỆP về "các giá trị vô hình của Doanh Nghiệp" bao gồm: cải tạo phong thủy doanh nghiệp, cải tạo phong thủy nhà ở của chủ doanh nghiệp, cố vấn phát triển sự nghiệp doanh chủ, cố vấn tâm linh, cố vấn giáo dục cho con các Doanh Chủ

NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Đội ngũ Thanh Hoa phối hợp với chủ Doanh nghiệp triển khai các hạng mục sau:

1. Khảo sát và phân tích thực địa trước cải tạo, đánh giá thực trạng hiện có.

2. Sửa các lỗi về mặt kết cấu, kiến trúc, sai phạm trong phong thủy Doanh nghiệp

3. Phân lại công năng các khu vực trong Doanh nghiệp

4. Cung cấp giải pháp cải tạo năng lượng cho từng không gian làm việc (các phòng ban, hành lang đường đi lối lại, các không gian sinh hoạt chung, không gian tâm linh)

5. Thiết kế các hoạt động gia tăng năng lượng phong thủy thịnh vượng cho Doanh nghiệp