THANH HOA CONSULTING LÀ 1 TRONG 3 HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI CỦA THANH HOA GROUP

...

THANH HOA CONSULTING

là hoạt động tư vấn phát triển tổng thể cho mỗi gia đình Việt Nam về "các giá trị nền tảng" hướng đến có được AN CƯ LẠC NGHIỆP, bao gồm 2 gói dịch vụ đặc biệt: GÓI AN CƯ: cải tạo phong thủy nhà ở, thiết kế không gian sống và phong cách sống | GÓI LẠC NGHIỆP: cố vấn phát triển sự nghiệp cho vợ chồng, cố vấn giáo dục cho các Con, cố vấn tâm linh cho toàn gia đình và dòng họ

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN TÂM LINH & GIÁO DỤC CHO TOÀN GIA ĐÌNH

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN TÂM LINH & GIÁO DỤC CHO TOÀN GIA ĐÌNH

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Đội ngũ Thanh Hoa cùng phối hợp với mỗi gia đình triển khai các hạng mục sau:

1. Xử lý những bất cập tâm linh mỗi gia đình đang gặp phải

2. Cung cấp các giải pháp gia tăng công đức, phúc vận cho mỗi gia đình

3. Cung cấp các chương trình giáo dục phát triển An Cư Lạc Nghiệp cho mỗi gia đình

4. Xây dựng lối sống minh triết & tỉnh thức (sống vui, sống khỏe, sống lành) cho mỗi gia đình

5. Kết nối các Tour hoạt động chăm sóc sức khỏe dưỡng lành Thân - Tâm - Trí (healing, retreat, learning)