THANH HOA CONSULTING LÀ 1 TRONG 3 HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI CỦA THANH HOA GROUP CÙNG VỚI THANH HOA TRANING, THANH HOA RESEARCH.

...

THANH HOA CONSULTING

là hoạt động tư vấn phát triển tổng thể cho CHỦ DOANH NGHIỆP về "các giá trị vô hình của Doanh Nghiệp" bao gồm: cải tạo phong thủy doanh nghiệp, cải tạo phong thủy nhà ở của chủ doanh nghiệp, cố vấn phát triển sự nghiệp doanh chủ, cố vấn tâm linh, cố vấn giáo dục cho con các Doanh Chủ

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN TÂM LINH

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN TÂM LINH

GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Đội ngũ Thanh Hoa cùng phối hợp với chủ Doanh nghiệp triển khai các hạng mục sau:

1. Xử lý những bất cập tâm linh chủ Doanh nghiệp đang gặp phải

2. Cung cấp các giải pháp gia tăng công đức, phúc vận cho chủ Doanh nghiệp

3. Cung cấp các chương trình giáo dục phát triển Văn Hóa & Đạo Đức & Tâm Linh cho chủ Doanh Nghiệp

4. Xây dựng lối sống tỉnh thức (sống vui, sống khỏe, sống lành) cho Doanh nghiệp và chủ Doanh nghiệp

5. Kết nối các hoạt động thiện nguyện thiết thực vì cộng đồng