THANH HOA CONSULTING LÀ 1 TRONG 3 HOẠT ĐỘNG CỐT LÕI CỦA THANH HOA GROUP CÙNG VỚI THANH HOA TRANING, THANH HOA RESEARCH.

...

THANH HOA CONSULTING

là hoạt động tư vấn phát triển tổng thể cho CHỦ DOANH NGHIỆP về "các giá trị vô hình của Doanh Nghiệp" bao gồm: cải tạo phong thủy doanh nghiệp, cải tạo phong thủy nhà ở của chủ doanh nghiệp, cố vấn phát triển sự nghiệp doanh chủ, cố vấn tâm linh, cố vấn giáo dục cho con các Doanh Chủ

NHÓM GIẢI PHÁP PHONG THỦY TỔNG THỂ

NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO KHÔNG GIAN NHÀ Ở CHỦ DOANH NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO KHÔNG GIAN NHÀ Ở CHỦ DOANH NGHIỆP

Để thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng của Doanh nghiệp, bản thân Chủ Doanh nghiệp cũng cần phải chú trọng cả việc cải tạo không gian nhà ở mang lại sinh vượng khí.

NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CẢI TẠO KHÔNG GIAN LÀM VIỆC TẠI DOANH NGHIỆP

Giải pháp tư vấn “Xây dựng Hệ thống Quản lý/ Building Corporate Management System” (CMS) giúp xây dựng hệ thống quản lý toàn công ty, giúp triển khai tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của tổ chức một cách hiệu quả.


NHÓM GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP TỔNG THỂ

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP

Đội ngũ Chuyên gia của Thanh Hoa sẽ cung cấp các giải pháp tư vấn toàn diện về định hướng phát triển sự nghiệp cho Chủ Doanh nghiêp theo các hạng mục

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN TÂM LINH

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN TÂM LINH

Xây dựng lối sống tỉnh thức (sống vui, sống khỏe, sống lành) cho Doanh nghiệp và chủ Doanh nghiệp, Cung cấp các giải pháp gia tăng công đức, phúc vận cho chủ Doanh nghiệp.

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN GIÁO DỤC CHO CON CÁI CHỦ DOANH NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN GIÁO DỤC CHO CON CÁI CHỦ DOANH NGHIỆP

NHÓM GIẢI PHÁP CỐ VẤN GIÁO DỤC CHO CON CÁI CHỦ DOANH NGHIỆP


QUY TRÌNH TƯ VẤN

Dịch vụ tư vấn của Thanh Hoa Consulting luôn được thiết kế theo từng yêu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp có nhu cầu. Thanh Hoa Consulting có thể triển khai tư vấn từng phần hoặc tư vấn tổng thể hoặc những dịch vụ tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp. Quy trình tư vấn của Thanh Hoa Consulting được tiến hành theo tiến trình cơ bản sau đây: